top of page

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Souhlas s poskytnutím fotografií

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas  v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, udělujete souhlas s pořizováním a používáním fotografií, na kterých je zachycena Vaše osoba, rodinný příslušník či jiná blízká osoba. Souhlasíte s tím, aby byly fotografie zveřejněny či použity přiměřeným způsobem pro účely prezentace a propagace fotografa. Zveřejnění fotografií se týká zejména webových stránek www.aloharenee.com, FB stránky aloha.renee či instagramu aloha_rene po dobu platnosti těchto stránek.

Osobní údaje, které budou fotografce Renatě Šolcové poskytnuty - jedná se například o jméno, email a telefonní číslo, pro plnění smluvního vztahu, bude moci zpracovávat po následujících 15 let ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

bottom of page